Aktualności

W dniu 24 stycznia 2018 roku w siedzibie PDH Polska S. A. odbyło się spotkanie kadry zarządzającej PDH Polska S.A. i Przedstawicieli Związków Zawodowych Grupy Z.Ch. Police S.A.

W dniu 24 stycznia 2018 roku w siedzibie PDH Polska S. A. odbyło się spotkanie kadry zarządzającej PDH Polska S.A. i Przedstawicieli Związków Zawodowych Grupy Z.Ch. Police S.A.

24|01|2018

W dniu 24 stycznia 2018 roku w siedzibie PDH Polska S. A. odbyło się spotkanie kadry zarządzającej PDH Polska S.A. i Przedstawicieli Związków Zawodowych Grupy Z.Ch. Police S.A. Podczas spotkania zostały przedstawione przez Dyrektorów Departamentów PDH Polska S.A. wszystkie kluczowe zadania inwestycyjne w zakresie realizacji projektu „Polimer Police”. Szczegółowo zostały omówione  obszary wspólne, punkty styku planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie projektu „ Polimery Police” i zadań inwestycyjnych Grupy Azoty Z.Ch. Police S.A. Uczestnicy spotkania potwierdzili, że konieczna jest ścisła współpraca stron przy realizacji zaplanowanych zadań i wsparcie Grupy Azoty S.A. Przedstawiciele Związków Zawodowych zadeklarowali podjęcie działań w celu  wsparcia dla koordynacji zadań inwestycyjnych, tak aby były one wykonywane zgodnie z przyjętym planem inwestycyjnym.