Cel i zakres projektu

Cel projektu

Głównym rezultatem Projektu będzie produkcja propylenu – jednego z najważniejszych półproduktów do otrzymywania zaawansowanych chemikaliów. Pochodne propylenu znajdują zastosowanie w zdecydowanej większości gałęzi przemysłu. Ponadto, produkowany propylen będzie charakteryzował się najwyższą możliwą jakością (jakością polimerową), która w przypadku niektórych procesów przetworzenia warunkuje możliwość jego wykorzystania (np. w produkcji polipropylenu).

 

Dzięki realizacji Przedsięwzięcia:

 • w całości zaspokojone zostanie własne zapotrzebowanie na propylen kluczowej spółki z Grupy Azoty – Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Na potrzeby produkcji alkoholi OXO, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn konsumuje rocznie około 120-140 tys. ton propylenu
 • nastąpi uniezależnienie od dostaw zewnętrznych (głównie z kierunku wschodniego), a tym samym wzrośnie bezpieczeństwo dostaw propylenu do Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn
 • wzrostowi i dywersyfikacji ulegną przychody całej Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”
 • dzięki możliwości eksploracji perspektywicznego rynku produktu o szerokim zastosowaniu, nastąpi zbieżne ze strategią Grupy Azoty wydłużenie łańcucha produktowego i zapewnienie surowca do rozwoju kolejnych projektów inwestycyjnych Grupy Azoty (polipropylen, akrylany, SAP)
 • w istniejących instalacjach Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” możliwe będzie efektywne wykorzystanie produktów ubocznych powstających w instalacjach Projektu. Budowa Instalacji PDH pozwoli na optymalizację zużycia gazu ziemnego, kluczowego surowca w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, i uzyskanie dzięki temu pozytywnego efektu ekologicznego. Efekt ekologiczny przedsięwzięcia związany jest z wykorzystaniem integracji pomiędzy Instalacją PDH a istniejącą instalacją amoniaku w Policach. W procesie produkcji propylenu na Instalacji PDH powstaje produkt odpadowy w postaci wodoru. Tymczasem do syntezy amoniaku potrzebny jest wodór, który produkowany jest z gazu ziemnego w procesie reformingu parowego na jednym z węzłów instalacji amoniaku. Poprzez skierowanie strumienia tego gazu na instalację amoniaku nastąpi zmniejszenie zużycia gazu ziemnego, tj. surowca dla tego obiektu, oraz, w konsekwencji, obniżenie emisji CO2 do atmosfery

Fakty w liczbach

wykres 1

wykres 2

wykres 3

wykres 4

Zakres realizacji projektu

Realizowana inwestycja w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczy wybudowania najnowocześniejszej i największej w Europie Centralno-Zachodniej instalacji do produkcji propylenu metodą PDH (propane dehydrogenation – odwodornienie propanu). Zakres projektu PDH składa się z jednostki wewnętrznej tj. instalacji odwodornienia propanu do propylenu (ISBL Inside Battery Limits) oraz z jednostek pomocniczych, mediów i infrastruktury łącznie stanowiących jednostki zewnętrzne (OSBL Outside Battery Limits), które są niezbędne do opracowania, wybudowania i działania instalacji PDH.

 

Instalacja odwodornienia oparta na procesie Oleflex składa się z następujących sekcji procesowych:

 • Sekcji Przygotowania Wsadu,
 • Sekcji Reaktorów,
 • Sekcji Ciągłej Regeneracji Katalizatora,
 • Sekcji Separacji,
 • Sekcji Sprężania i Odzysku,
 • Sekcji Oczyszczania Produktu,
 • Sekcji Gazu Opałowego oraz
 • Sekcji Selektywnego Uwodornienia.

 

W zakresie jednostek zewnętrznych znajdują się:

 • Terminal przeładunkowy propanu i propylenu,
 • Parki zbiornikowe propanu i propylenu,
 • Jednostki wysyłkowe i logistyczne,
 • Przyłącze elektroenergetyczne,
 • System kontroli i nadzoru,
 • System wody chłodzącej,
 • Węzeł przygotowania wody zasilającej,
 • Zbiornik buforowy na frakcję C4+,
 • Biologiczna oczyszczalnia ścieków (opcjonalnie),
 • Węzły przygotowania chemikaliów,
 • Węzły dystrybucji mediów,
 • Przyłącza i estakady,
 • Budynki i drogi oraz
 • Pochodnia.