Cel i zakres projektu

Cel i zakres projektu

Decyzja dotycząca realizacji Projektu Polimery Police, została podjęta bazując na pozytywnych opiniach renomowanych doradców biznesowych, technicznych i rynkowych.  Kompleks składa się z instalacji odwodornienia propanu (PDH) i instalacji do produkcji polipropylenu (PP)   infrastruktury obejmującej urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich oraz z instalacji pomocniczych, połączeń międzyobiektowych i infrastruktury logistycznej polipropylenu.

 

Po wybudowaniu zintegrowanego kompleksu PDH-PP Polimery Police i uruchomieniu instalacji w 2022 roku, w Policach będzie produkowany polipropylen. Jest to podstawowe tworzywo sztuczne, wykorzystywane bezpośrednio do wyrobu gotowych produktów w wielu gałęziach przemysłu.

Z perspektywy Grupy Azoty, produkcja polipropylenu ma strategiczne znaczenie. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi:

 

•             wzrost i dywersyfikację przychodów całej Grupy Azoty,

•             poszerzenie portfolio produktów Grupy Azoty, oraz spłaszczenie cykliczności biznesu

•             wydłużenie łańcucha produktowego zbieżne ze strategią Grupy Azoty,

•             generowanie wysokich marż na perspektywicznym rynku produktu o szerokim zastosowaniu,

•             wykorzystanie efektu synergii instalacji Projektu Polimery Police z instalacjami Grupy Z.Ch. Police S.A.

 

W ramach inwestycji planowana jest budowa zawansowanych technologicznie instalacji podstawowych wraz z infrastrukturą towarzysząca, w tym budową terminalu przeładunkowo - magazynowego propanu i etylenu nad Kanałem Polickim, który zostanie przystosowany do przyjmowania morskich statków.

 

Spółka PDH Polska SA, nabyła już licencję na technologię Oleflex (USA) do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz licencję do produkcji polipropylenu Unipol – GRACE (USA).

Rozpoczęcie prac budowlanych zostało zaplanowane na koniec 2019 roku. Harmonogram inwestycji przewiduje realizację robót i rozruchy technologiczne do końca 2022 roku. Prace zostaną zrealizowane przez Generalnego Wykonawcę inwestycji w formule „pod klucz”.