Pozwolenia i certyfikaty

FEED

Zakończono opracowywanie dokumentacji FEED (Front End Engineering Design), czyli projektu bazowego dla procesowej części instalacji PDH.

Projekt jest obecnie w fazie przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy „EPC”, który zrealizuje „pod klucz” całość prac związanych z instalacją główną PDH, elementami instalacji pomocniczych oraz z terminalem.