Przetargi i Ogłoszenia

Nasze przetargi

Podstawowym celem przy organizacji postępowań przetargowych jest wyłonienie odpowiedniego partnera.
Poniżej znajdą Państwo ogłoszenia o przetargach PDH Polska S.A.

Data otwarcia Data zamknięcia Tytuł wpisu

05/03/2018

14/03/2018

Wyposażanie PDH Polska S.A. w sprzęt IT

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

21/02/2018

28/02/2018

Usunięcie hałd korzeni z terenów inwestycyjnych PDH Polska S.A

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

15/02/2018

22/02/2018

Zakup wraz z dostawą mebli biurowych dla PDH Polska S.A

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

07/02/2018

15/02/2018

Świadczenie usług nauczania języka angielskiego dla PDH Polska S.A

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

24/01/2018

31/01/2018

Zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

10/01/2018

26/01/2018

Wdrożenie systemu zarządzania projektem inwestycyjnym w PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

08/12/2017

21/12/2017

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla PDH Polska S.A.

SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział ...

06/12/2017

20/12/2017

Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie Koncepcji Transportu Urządzeń Wielkogabarytowych na Plac Budowy dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

01/12/2017

14/12/2017

Wykonanie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń laboratoryjnych na pomieszczenia biurowe siedziby PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

02/11/2017

08/11/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYPOSAŻENIE W SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA PDH POLSKA S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

02/11/2017

16/11/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ROZPOZNANIA SAPERSKIEGO ORAZ OCZYSZCZENIA Z PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH TERENU BUDOWY PROJEKTU POLIMERY POLICE

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

02/11/2017

16/11/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE USŁUG WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z ICH KARCZOWANIEM I USUNIĘCIEM

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

02/11/2017

16/11/2017

Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie Uzupełniających Badań Gruntu oraz Uzyskanie Zatwierdzenia Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej dla Projektu Polimery Police

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

12/10/2017

24/10/2017

Zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy na wykonawstwo Analizy procesu zarządzania projektem inwestycyjnym w PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

04/10/2017

19/10/2017

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zawarciem umowy na wykonawstwo koncepcji infrastruktury logistycznej polipropylenu Kompleksu Petrochemicznego Police i/lub koncepcji transportu urządzeń.

Szanowni Państwo, ZAMAWIĄJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZOSTANIE WYSŁANE DO POTENCJALNYCH OFERENTÓW DO DNIA 31.10.2017 r. Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu ...

28/09/2017

09/10/2017

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania złożeniem oferty zawarcia umowy na wykonawstwo Projektu FEED dla Instalacji Pomocniczych i Połączeń Międzyobiektowych Kompleksu Petrochemicznego Police

ZAMAWIAJĄCY informuje, że w PRZETARGU nie mogą wziąć udziału podmioty, które złożyły oświadczenie o zainteresowaniu w przetargu na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Kompleksu Petrochemicznego Police ...

23/08/2017

05/09/2017

Zaproszenie do składania ofert na „Rozszerzenie oraz uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej” dla PDH Polska S.A.

Szanowni Państwo, Spółka PDH Polska S.A. realizująca Projekt "Budowa instalacji Odwodorniania Propanu, Instalacji do Produkcji Polipropylenu, Terminala Przeładunkowo-magazynowego wraz z Obiektami i ...

11/08/2017

09/10/2017

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania złożeniem oferty zawarcia umowy o świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu PDH

29/06/2017

06/09/2017

Zmienione Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania złożeniem oferty zawarcia Umowy o Generalne Wykonawstwo Projektu PDH

Revised Letter of invitation to express interest to bid for a lump sum turnkey PDH Project EPC contract

Nasze ogłoszenia

Data ogłoszenia Tytuł wpisu

18/05/2017

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA ZŁOŻENIEM OFERTY

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania złożeniem oferty na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń laboratoryjnych na pomieszczenia biurowe oraz remont holu i wejścia głównego do siedziby PDH Polska s.a., obiektu s-9, wraz z instalacją systemów kontroli i bezpieczeństwa dostępu.

13/01/2017

PRZETARG NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ PROJEKTU PDH W POLICACH

W najbliższym czasie PDH Polska S.A. ogłosi przetarg na wybór generalnego wykonawcy instalacji do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu, wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, w tym terminalem morskim do rozładunku i magazynowania propanu oraz rozdzielnią energii elektrycznej.