Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Obecnie Spółka „PDH Polska” SA posiada kapitał zakładowy zarejestrowany i w pełni wpłacony w wysokości 304 mln zł.

Stosowną uchwałę o podwyższeniu kapitału do kwoty 304 mln zł poprzez emisję i objęcie akcji serii D  przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA i Grupę Azoty SA w drodze subskrypcji prywatnej podjęto 10 listopada 2017 roku.

Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy uchwały o podwyższeniu kapitału i zmian w statucie, struktura akcjonariatu prezentuje się następująco: