Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Spółka „PDH Polska” SA posiada kapitał zakładowy w wysokości 180 mln zł, w całości opłacony i zarejestrowany. 

Stosowną uchwałę o podwyższeniu kapitału do kwoty 180 mln zł poprzez emisję i objęcie akcji C w podwyższonym kapitale przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA i Grupę Azoty SA w drodze subskrypcji prywatnej podjęto 14 lipca 2017 roku.

Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy uchwały o podwyższeniu kapitału i zmian w statucie, struktura akcjonariatu prezentować się będzie następująco:

 

Po dokonaniu wpłat, objęciu akcji i zarejestrowaniu podwyższonego kapitału do kwoty 180 mln zł możliwe będzie podejmowanie kolejnych uchwał Walne Zgromadzenie „PDH Polska” SA o podwyższeniu kapitału zakładowego do docelowej kwoty, niezbędnej do realizacji projektu.