O Spółce PDH

O Inwestorze

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. dokonał w dniu 24 września 2015 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji spółki PDH Polska Spółka Akcyjna.

Kapitał zakładowy zarejestrowanej spółki wynosi 180.000.000,00 zł

Informację o powzięciu uchwały Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody na utworzenie spółki PDH Polska Spółka Akcyjna, przekazano raportem bieżącym nr 23/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Struktura organizacyjna