Zarządzanie

Zarząd spółki PDH Polska S.A.

W listopadzie 2016 roku prezesem zarządu spółki PDH Polska S.A. został dr Andrzej Niewiński. Dr Andrzej Niewiński to menadżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych przedsiębiorstwach, w tym także przedsiębiorstwach z branży chemicznej, specjalizujący się m.in. w zarządzaniu finansami i produkcją firmy, strategiach finansowych, ukończył studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. Kilkanaście lat pracował naukowo na Uniwersytecie Szczecińskim. Tam też się doktoryzował. Odbył wiele zagranicznych staży naukowych, m.in. we Wiedniu, Anglii, Irlandii oraz Atenach. Andrzej Niewiński jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.

 

W grudniu 2016 roku Rada nadzorcza spółki PDH Polska S.A zwiększyła liczbę członków zarządu spółki do trzech osób. Na stanowiska wiceprezesów powołano dr Marka Czyża oraz dr Artura Więznowskiego. Dr Artur Więznowski, dotychczasowy dyrektor handlowy PDH Polska, ma wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, studiował też w Belgii. Doktoryzował się z bankowości i finansów międzynarodowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami. Opublikował ponad 50 prac z zakresu ekonomii.

 

Dr Marek Czyż, dotychczasowy dyrektor finansowy PDH Polska, jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Na tej uczelni uzyskał stopień doktora. Wcześniej pracował m.in. jako zastępca dyrektora ds. finansowych w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

 

obrazek 1

Andrzej Niewiński

Prezes Zarządu

obrazek 2

Artur Więznowski

Wiceprezes Zarządu

obrazek 3

Marek Czyż

Wiceprezes Zarządu

Rada nadzorcza

W dniu 26 sierpnia 2016 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PDH Polska SA podjęto decyzję o poszerzeniu składu Rady Nadzorczej PDH Polska SA o dwie osoby: Panów Sławomira Brzezińskiego i Adama Żurka. Obecnie rada liczy pięciu członków. W skład rady oprócz nowo wybranych członków wchodzą także – Krzysztof Homenda  jako przewodniczący rady oraz Władysław Madej i Andrzej Milewski.

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą wysokiej klasy menadżerowie, w tym z wieloletnim doświadczeniem w branży chemicznej, co sprawia że nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem spółki prowadzony jest w sposób kompetentny, rzetelny i obiektywny.

 

Krzysztof Homenda – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Władysław Madej – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Milewski – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Brzeziński – Członek Rady Nadzorczej

Adam Żurek – Członek Rady Nadzorczej

Statut spółki