Zarządzanie

Zarząd spółki PDH Polska S.A.


W listopadzie 2016 roku Prezesem Zarządu Spółki PDH Polska S.A. został dr Andrzej Niewiński. Jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. Kilkanaście lat pracował naukowo na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie się doktoryzował. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Dr Andrzej Niewiński to menadżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych przedsiębiorstwach, w tym także przedsiębiorstwach z branży chemicznej, specjalizujący się m.in. w zarządzaniu finansami i produkcją firmy, strategiach finansowych. Pracował jako CEO w ZM Agryf Sp. z o. o., Okechamp S.A., Drewpol Sp. z o. o., jako CFO w Z.Ch. „Police” S.A., jak również pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Drewpol Sp. z o. o.


Dr Marek Czyż pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki PDH Polska S.A. od grudnia 2016 r. Wcześniej zajmował w spółce stanowisko Dyrektora Finansowego. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał stopień doktora. Pracował jako Dyrektor Finansowy w Szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wlkp Sp. z o. o., a wcześniej jako CFO w lokalnej agencji reklamowej. Posiada też doświadczenie w bankowości zdobyte w dziale obsługi klientów korporacyjnych oraz w departamencie skarbcowym jako szef regionalnego zespołu treasury. Pełnił też funkcję Członka Rady Nadzorczej w funduszu private equity. Obecnie jest również wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, gdzie prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw.


Władysław Madej, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki PDH Polska S.A. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy. Obejmował stanowiska m.in. dyrektora produkcji i dyrektora kompleksu monomerów Zachem S.A., a w późniejszym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Zachem UCR Sp. z o. o. był również Członkiem Rady Nadzorczej w spółce NCP Sp. z o. o. Władysław Madej nadzorował również budowę, uruchamianie, eksploatacje i modernizację instalacji chemicznych w kraju i za granicą. Posiada 22 patenty z zakresu przetwórstwa propylenu i jego pochodnych.

 

  Na zdjęciu od lewej: Władysław Madej - Wiceprezes Zarządu, Andrzej Niewiński - Prezes Zarządu , Marek Czyż - Wiceprezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza

 

W dniu 26 sierpnia 2016 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PDH Polska S.A. podjęto decyzję o poszerzeniu składu Rady Nadzorczej PDH Polska SA o dwie osoby: Panów Sławomira Brzezińskiego i Adama Żurka. Obecnie Rada liczy czterech członków. W skład rady oprócz nowo wybranych członków wchodzą także – Krzysztof Homenda  jako przewodniczący Rady i Andrzej Milewski.

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą wysokiej klasy menadżerowie, w tym z wieloletnim doświadczeniem w branży chemicznej, co sprawia że nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Spółki prowadzony jest w sposób kompetentny, rzetelny i obiektywny.

   

                                           

                                  Krzysztof Homenda                                     Andrzej Milewski                                  Sławomir Brzeziński                                         Adam Żurek

                    Przewodniczący Rady Nadzorczej             Sekretarz Rady Nadzorczej                Członek Rady Nadzorczej                      Członek Rady Nadzorczej