Przetargi i Ogłoszenia

Organizacja szkolenia w zakresie skutecznej współpracy i komunikacji dla pracowników PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 30/10/2018

Data zamknięcia: 09/11/2018


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 25 października 2018 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Organizacja szkolenia w zakresie skutecznej współpracy i komunikacji
dla pracowników PDH Polska S.A.”
 na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

- http://grupaazoty.com/, oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,499578,64ae2165739261ef11c3491d723fdd9b.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

 

„Organizacja szkolenia w zakresie skutecznej współpracy i komunikacji
dla pracowników PDH Polska S.A.”

Termin na składanie ofert upływa 09 listopada 2018 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade