Zasady udzielania Zamówień przez PDH Polska S.A.

Dokumenty i informacje dla Oferentów

"Zasady udzielania Zamówień przez PDH Polska S.A." to dokument, z którym powinien zapoznać się każdy Oferent zainteresowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez PDH Polska S.A.

 

Zasady udzielania Zamówień przez PDH Polska S.A.