Przeciwdziałanie nadużyciom

Jako spółka odpowiedzialna społecznie, PDH Polska prowadzi swoją działalność biznesową w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości poszczególnych procesów Spółka przyjęła w 2019 r. „Kodeks antykorupcyjny”, który został oparty o zasadę „Zero tolerancji dla Korupcji”.

 

Tym  samym Spółka nie toleruje żadnych zachowań korupcyjnych, a dzięki konsekwentnemu przestrzeganiu zapisów kodeksu, buduje środowisko pracy oparte na zaufaniu.

 

Kodeks antykorupcyjny